Disclaimer

Love it!

Algemeen

Deze website is eigendom van Mode & Media en Uitgeverij Lannoo. De toegang tot of het gebruik van deze Website is ondergeschikt aan de onderstaande gebruiksvoorwaarden. Door uw toegang tot en uw gebruik van de Website, aanvaardt u zonder enig voorbehoud deze gebruiksvoorwaarden en verbindt u er zich toe deze na te leven. Het gebruik van de Website is voor eigen rekening en risico.

* De volledige disclaimer kun je raadplegen in het PDF bestand hieronder.